седмична програма

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ - 2021/2022 година

Първа група "Делфинче" - хорариум - 14 ситуации

понеделник   вторник  сряда  четвъртък  петък
български език и литература околен свят математика конструиране и технологии изобразително изкуство
физическа култура музика   околен свят музика
         
изобразително изкуство български език и литература околен свят физическа култура физическа култура
         

 


Втора А група "Бухалчета" - хорариум -16 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
околен свят

математика

български език и литература

изобразително изкуство

конструиране и технологии
български език и литература музика физическа култура математика музика
         

физическа култура

изобразително изкуство

околен свят

физическа култура

околен свят
      български език и литература  


Втора Б група "Гъбки" - хорариум - 16 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

околен свят

 

                 математика

 

български език и литература

изобразително изкуство

конструиране и технологии

български език и литература

музика

физическа култура

музика

математика

         
физическа култура изобразително изкуство конструиране и технологии
български език и литература  околен свят
 
    физическа култура

 

Трета А група "Пчелички" - хорариум - 18 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

 

български език и литература

 

 математика

 

български език и литература

 

 математика околен свят
 околен свят
музика изобразително изкуство физическа култура
музика
  конструиране и технологии
  околен свят  
         
физическа култура околен свят конструиране и технологии изобразително изкуство
български език и литература
 
физическа култура      

Трета Б група"Детелинка" - хорариум - 17 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък   петък
околен свят
музика български език и литература околен свят
български език и литература
изобразително изкуство

математика

конструиране и технологии изобразително изкуство   физическа култура 
    физическа култура музика  
 
       
физическа култура околен свят
математика български език и литература
конструиране и технологии
   
    
  

Четвърта група "Смехорани" - хорариум - 19 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
български език и литература математика български език и литература околен свят математика
околен свят български език и литература конструиране и технологии

изобразително изкуство

музика
  музика   физическа култура  
         
конструиране и технологии околен свят изобразително изкуство математика български език и литература
физическа култура   физическа култура