седмична програма

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ - 2019/2020 година

Първа А група

 понеделник   вторник  сряда  четвъртък  петък
български език и литература околен свят математика конструиране и технологии изобразително изкуство
физическа култура музика    околен свят музика
         
изобразително изкуство български език и литература околен свят физическа култура физическа култура
         

 


Първа Б група

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
околен свят

български език и литература

математика

музика

изобразително изкуство
  музика      
         

изобразително изкуство

физическа култура

конструиране и технологии

физическа култура

физическа култура
         


 

Втора група

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

околен свят

 

математика

 

български език и литература

изобразително изкуство

конструиране и технологии
   
български език        и           литература 
музика

физическа култура

математика

 музика
         
 физическа култура изобразително изкуство   околен свят  български език и литература  
 
     физическа култура  околен свят

 

 

 

Трета Подготвителна възрастова група

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

български език и литература

 

математика български език и литература математика околен свят

  околен свят

музика изобразително изкуство

физическа култура

 музика
   конструиране и технологии    околен свят  

 

       
физическа култура околен свят конструиране и технологии изобразително изкуство български език и литература
  физическа култура      

Четвърта А Подготвителна възрастова група

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
български език и литература математика български език и литература околен свят математика
околен свят български език и литература конструиране и технологии

изобразително изкуство

музика
  музика   физическа култура  
         
конструиране и технологии околен свят изобразително изкуство математика български език и литература
 физическа култура   физическа култура    

Четвърта Б Подготвителна възрастова група

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
 околен свят музика български език и литература математика български език и литература
 изобразително изкуство математика конструиране и технологии изобразително изкуство

физическа култура

    физическа култура музика  
         
 физическа култура околен свят математика български език и литература
конструиране и технологии