седмична програма

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ - 2022/2023 година

Първа група "Смехорани" - хорариум - 14 ситуации

понеделник   вторник  сряда  четвъртък  петък
български език и литература околен свят математика конструиране и технологии изобразително изкуство
физическа култура музика   околен свят музика
         
изобразително изкуство български език и литература околен свят физическа култура физическа култура
         

 


Втора група "Делфинче" - хорариум - 16 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
околен свят

математика

български език и литература

изобразително изкуство

конструиране и технологии
български език и литература музика физическа култура математика музика
         

физическа култура

изобразително изкуство

околен свят

физическа култура

околен свят
      български език и литература  


Трета А група "Бухалчета" - хорариум - 18 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

български език и литература

 

 математика

 

български език и литература

математика

 

 

околен свят

околен свят

музика

изобразително изкуство

физическа култура

музика
   конструиране и технологии    околен свят  
         
 физическа култура
 околен свят  конструиране и технологии изобразително изкуство български език и литература

  физическа култура      

 

Трета Б група "Гъбки" - хорариум - 15 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

 околен свят

 

 

български език и литература

 

 

околен свят

 

математика 

конструиране и технологии

 

математика
 музика изобразително изкуство
музика
физическа култура
         
физическа култура конструиране и технологии
физическа култура
български език и литература
изобразително изкуство
 
       

Четвърта А група "Пчелички" - хорариум - 19 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък   петък
български език и литература

 

математика

български език и литература околен свят
математика
околен свят

български език и литература

конструиране и технологии изобразително изкуство   музика
  музика 
  физическа култура  
         
 конструиране и технологии
околен свят
изобразително изкуство  
математика
български език и литература
 физическа култура  
 физическа култура   
  

Четвърта група "Детелинки" - хорариум - 17 ситуации

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък
околен свят
български език и литература математика
български език и литература физическа култура
конструиране и технологии изобразително изкуство физическа култура

музика

математика
  музика      
         
изобразително изкуство математика
български език и литература
околен свят
конструиране и технологии
физическа култура