Нормативна база

 

1.Годишен комплексен план за 2019-2020 година    http://cdgmarica.com/upload/Godishen_kompleksen_plan_2019-2020.pdf

2.Стратегия за развитие на ДГ"Марица"  http://cdgmarica.com/upload/Strategiq_na_DG.pdf

3.Правилник за дейността на ДГ"Марица" http://cdgmarica.com/upload/1Prav._za_deinostta_1.pdf

4.Програма за превенция на ранното напускане на детската градина  http://cdgmarica.com/upload/Programa_napuskane_na_DG.pdf

5.Програма за равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи  http://cdgmarica.com/upload/Programa_za_ravni_vazmojnosti.pdf

6.Мерки за повишаване качеството на образование  http://cdgmarica.com/upload/Merki_za_povishavane_kachestvoto_na_obrazovanie.PDF

7.Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование   http://cdgmarica.com/upload/Заявление_ПГ.PDF

8.Етичен кодекс http://cdgmarica.com/upload/etichen_kodeks.PDF