Бюджет

Отчет на детската градина към 31.12.2019г:

http://cdgmarica.com/upload/Ob.zapiska_.PDF

Отчет на детската градина към 30.09.2019г:

http://cdgmarica.com/upload/ОБЯСНИТЕЛНА_ЗАПИСКА.PDF

Отчет на детската градина към 30.06.2019г:

 http://cdgmarica.com/upload/budget.PDF

Отчет на детската градина към 31.03.2019г:

http://cdgmarica.com/upload/Scan1-1.PDF

Бюджет 2019г:

http://cdgmarica.com/upload/Бюджет_2019г._.PDF

Отчет на детската градина към 31.12.2018г:

http://cdgmarica.com/upload/Otchet_12.2018_.docx

Отчет на детската градина към 30.09.2018г:

http://cdgmarica.com/upload/Бюджет 09,18.PDF