Бюджет

Отчет на детската градина към 31.03.2024г.

https://cdgmarica.com/upload/Budjet_31.03_.2024_.pdf

Отчет на детската градина към 31.12.2023г.

https://cdgmarica.com/upload/Ob.zap_._01_.2024_.pdf

Отчет на детската градина към 30.09.2023

https://cdgmarica.com/upload/Ob.zapiska_09_.2023_.pdf

Отчет на детската градина към 30.06.2023

https://cdgmarica.com/upload/ob.zap_.06_.2023_.PDF

Отчет на детската градина към 31.03.2023

https://cdgmarica.com/upload/Obqsnit.zapiska_03_.2023_.pdf

Отчет на детската градина към 31.12.2022г:

https://cdgmarica.com/upload/ob.zapiska_.pdf

Отчет на детската градина към 30.09.2022г:

https://cdgmarica.com/upload/30.09_.2022_.PDF

Отчет на детската градина към 30.06.2022г:

https://cdgmarica.com/upload/otchet_30.06_.2022_.PDF

Бюджет - 2022г:

https://cdgmarica.com/upload/budjet_06.22_.pdf

Отчет на детската градина към 31.03.2022г:

https://cdgmarica.com/upload/31.03_.2022_.PDF

Отчет на детската градина към 31.12.2021г:

http://cdgmarica.com/upload/budjet_12.2021_.pdf

Отчет на детската градина към 30.09.2021г:

http://cdgmarica.com/upload/14,10,2021.pdf

Отчет на детската градина към 30.06.2021г:

http://cdgmarica.com/upload/Budjet_06.2021_.pdf

Отчет на детската градина към 31.03.2021г:

http://cdgmarica.com/upload/Бюджет_31.03_.2021г_._.pdf 

Отчет на детската градина към 31.12.2020г:

http://cdgmarica.com/upload/Отчет_31.12_.2020г_.PDF 

Отчет на детската градина към 30.09.2020г:

http://cdgmarica.com/upload/bUDJET_09.2020_.PDF

Отчет на детската градина към 30.06.2020г:

http://cdgmarica.com/upload/otchet .PDF

Бюджет 2020г:

http://cdgmarica.com/upload/budjet_2020.PDF

Отчет на детската градина към 31.03.2020г:

http://cdgmarica.com/upload/otchet_2020.PDF

Отчет на детската градина към 31.12.2019г:

http://cdgmarica.com/upload/Ob.zapiska_.PDF

Отчет на детската градина към 30.09.2019г:

http://cdgmarica.com/upload/ОБЯСНИТЕЛНА_ЗАПИСКА.PDF

Отчет на детската градина към 30.06.2019г:

 http://cdgmarica.com/upload/budget.PDF

Отчет на детската градина към 31.03.2019г:

http://cdgmarica.com/upload/Scan1-1.PDF

Бюджет 2019г:

http://cdgmarica.com/upload/Бюджет_2019г._.PDF

Отчет на детската градина към 31.12.2018г:

http://cdgmarica.com/upload/Otchet_12.2018_.docx

Отчет на детската градина към 30.09.2018г:

http://cdgmarica.com/upload/Бюджет 09,18.PDF