Допълнителни дейности 2023/2024

 ДЕЙНОСТИ-ул."Полк.Бонев"27  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК   ПЕТЪК 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Галина Балабанова

   

 

 

    11.00-12.30     

  

                    

11.00-12.30                        

НАРОДНИ ТАНЦИ

 Тина Славчева 

11.00-12.00

   

     11.00-12.00      

 

                 

 ФУТБОЛ

Емил Щилянов

  

  15.00-16.00        

   

 15.00-16.00 

 

  МОДЕРНИ ТАНЦИ

Тина Славчева 

 

 12.00-12.30    

 

 

     

   12.00-12.30     

 

   

 ЛОГОПЕД

Жасмина Реджепова

         

 15.00 - 16.45        

 

 
             
                                   

 ДЕЙНОСТИ- 

бул."Марица"57

 ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК   ПЕТЪК 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 Тина Славчева

 

10.00-10.45  

 

 

10.00-10.45                 

 

               

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Галина Балабанова

 

 

   

10.00-11.00            

        

10.00-11.00 

       

  ЛОГОПЕД

Жасмина Реджепова

                             

 

         
 
ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ИМАТ ДНЕВНИЦИ, В КОИТО ОТБЕЛЯЗВАТ ПРИСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА.
ПРОПУСНАТИ ЧАСОВЕ ПО БОЛЕСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА ЩЕ  СЕ ВЗЕМАТ В УДОБНО ВРЕМЕ.