Допълнителни дейности 2019/2020г.

 ДЕЙНОСТИ/ул."Полк.Бонев"27/  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК   ПЕТЪК 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Емилия Григорова

   

11.00-12.20

 

                         

  

    11.00-12.20                   

                     

 МОДЕРНИ ТАНЦИ

Лидия Чиколова

 

 11.30-12.00    

    

 11.30-12.00  

                 

 НАРОДНИ ТАНЦИ

 Тина Славчева

 

15.00-17.00           

 

 15.00-17.00  

 

 

 ФУТБОЛ

 П.Кумановали 

 

11.00-12.30

 

 

     

   11.00-12.30

 

   

 АРТ-АТЕЛИЕ

 Лидия Чиколова

 

       11.15-12.15

 

БАСКЕТБОЛ

Екатерина Кюркюлос

 
  11.00-11.30        11.00-11.30      
                                   
 ДЕЙНОСТИ - /бул."Марица"57/  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК   ПЕТЪК 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Емилия Григорова

 

10.15-10.45   

 

 10.15-10.45

 

 

               

 НАРОДНИ ТАНЦИ

 Тина Славчева

 

   

11.00-12.00            

        

 

11.00-12.00         

АРТ-АТЕЛИЕ

Лидия Чиколова

        10.00-11.00

ФУТБОЛ

Ерсин Тахсин

 11.30-12.30    11.30-12.30    
 
ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ИМАТ ДНЕВНИЦИ, В КОИТО ОТБЕЛЯЗВАТ ПРИСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА.
ПРОПУСНАТИ ЧАСОВЕ ПО БОЛЕСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА ЩЕ  СЕ ВЗЕМАТ В УДОБНО ВРЕМЕ.