Допълнителни дейности 2021/2022

 ДЕЙНОСТИ/ул."Полк.Бонев"27/  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК   ПЕТЪК 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Емилия Григорова

   

15.00-16.30

 

                         

  

    15.00-16.30                   

                     

НАРОДНИ ТАНЦИ

 Тина Славчева 

11.00-12.30 

   

    11.00-12.30

 

                 

 ФУТБОЛ

 

Eрсин Тахсин   

  

  11.00-12.30        

   

 

11.00-12.30 

 

  

 

 

 

     

   

 

   

 

 

       

 

 
             
                                   
 ДЕЙНОСТИ - /бул."Марица"57/  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК   ПЕТЪК 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 Тина Славчева

 

10-10,45   

 

 

10-10,45 

 

               

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Емилия Григорова

 

   

10,30-11ч.          

        

10,30-11ч. 

       

 

         

 

         
 
ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ИМАТ ДНЕВНИЦИ, В КОИТО ОТБЕЛЯЗВАТ ПРИСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА.
ПРОПУСНАТИ ЧАСОВЕ ПО БОЛЕСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА ЩЕ  СЕ ВЗЕМАТ В УДОБНО ВРЕМЕ.