НОВИНИ

Словото е началото!
Начало на светлината, за да бъде ДЕН,
начало на разума, за да бъде ЧОВЕКЪТ,
начало на творчеството, за да бъде КУЛТУРАТА,
начало на мъдростта, за да бъде ПРОСВЕТАТА.
Честит 24-ти май!
График на дейностите за 2023г. съгласно Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общински детски ясли и градини на територията на община Пловдив
Квалификация - обучение на педагогическите специалисти
Педагогическите специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма
"Проектно-базирано обучение", одобрена със Заповед РД 09-2747 от 17.07.2017г. на министъра на образованието и науката и УИН 26070007 в регистъра на МОН.Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма,като срокът на изпълнение е от 05.11.2022г. до 11.11.2022г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 5.11.2022г. в ДГ"Д-р Едгар Бороу" - град Пловдив
Покана за членовете на обществения съвет:
Квалификация - обучение на педагогическите специалисти
Тема: "Психолого-педагогически подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми" с УИН 26070010 в ИРОПК на МОН.
Продължителност и форма на провеждане - 16 академични часа, частично присъствена форма.
Период на провеждане: 29-31.05.2022 като задължителната присъствена форма се провежда на 29.05.2022 в рамките на 8 академични часа.
Място на провеждане: ДГ"Мирослава", град Пловдив
Обучителна организация" "Тренинг плюс" ЕООД
Брой педагогически специалисти: 13
 
Уважаеми родители,
Щастлива съм да Ви съобщя ,че на 24 май 2022 г - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на официална церемония Кметът на град Пловдив ми връчи Почетната значка на град Пловдив, а на екипа на ДГ "Марица" Грамота за високи професионални постижения .Екипът на ДГ Марица е свързал професионалния си път с отговорната мисия да възпитава, да отстоява национални традиции и духовност.Нашите успехи са неразривно свързани с ежедневната подкрепа от всички вас - родители!Само заедно можем да формираме общочовешки ценности и национално самосъзнание в прекрасните ни деца!Светли дни на всички ни!
Надежда Дервенска, Директор ДГ "Марица"
В два поредни дни във всички групи в ДГ"Марица" се проведе Великденска работилница с благотворителна цел.Деца и родители изработиха красиви картички и великденска украса.Бяха поставени кутии,в които родители и екипът на ДГ "Марица" дариха средства за лечението на 9-годишната Никол Томова от Пловдив.Екипът ни изказва благодарност на всички включили се!
Пожелаваме Ви светли Великденски празници!
Самостоятелна организация на обучение в детската градина:
http://cdgmarica.com/upload/Sam.organizaciq_.docx