НОВИНИ

Скъпи родители и служители,

Общественият съвет към  ДГ”Марица” град Пловдив Ви кани да се присъедините към Национална инициатива „Деца помагат на деца”. Детската градина ще участва в инициативата като стартира кампания за събиране на средства в полза на Комплекс за социално-здравни услуги „Св.Петка” , град Пловдив, https://www.facebook.com/KSZUSvetaPetka, който е с фокус деца от 0 до 14 години със специални здравни потребности.След консултация с ръководителите на комплекса е дадено предложение за закупуване и даряване на килим от турманиева керамика, служещ за рехабилитация  на деца с ДЦП. Стойността на килима, след издействане на специална отстъпка, е 1305лв. Инициативата ще стартира официално на 01.12.2023г.по време на събитието за тържественото пускане на Коледните светлини. Крайната дата ще бъде 12.12.2023г. по време на Коледните работилници по групите. На входа на всяка група ще се постави кутия за дарения (за повече информация,ако не намирате кутията, моля,обърнете се към учителките). Ще сме благодарни на всеки,който успее да подпомогне кампанията, за да успеем да съберем необходимите средства и да предоставим необходим и полезен подарък  за Коледа, както на децата, за които се грижи Комплекс за социално-здравни услуги „Св.Петка”,така и на отдадения му персонал.

На 20.11.2023г. се проведе среща на обществения съвет във връзка с инициативата "Деца помагат на деца"

На 19 и 20.09.2023г. в ДГ"Марица"/Адрес 1 и Адрес 2/ се проведе Ден на мобилността в ДГ"Марица". Децата участваха в различни подвижни и състезателни игри,припомниха си правилата за безопасно движение, пяха песни за пътните знаци,танцуваха и показаха на най-малките деца от първа група как се пресича на пешеходна пътека.

Успешна Нова учебна година!????
Нека бъде щастлива,спокойна и ползотворна!
От Екипа на ДГ"Марица"

Квалификация - обучение на педагогическите специалисти - На 13 и 14.09.2023г. в ДГ"Марица" ще се проведе обучение на тема:"Приложни дигитални умения".Обучител - Център за творческо образование

Детска градина "Марица" стартира изпълнението на проект "Да направим сами" по програма Еразъм+, утвърдена под № Erasmus+project, Key Activity 12023-1-BG01-KA122SCH-000132566. Десет педагогически специалисти посетиха гр.Виена, Австрия за периода 25.06-02.07.2023г.,където участваха в структуриран курс "Практически дейности за ученици в детската градина и училище". Акцент в обучението е нови техники за създаване на учебни помагала в детската градина и придобиване на умения за подготовка на дидактически помагала за деца от 3 до 7 годишна възраст.

Одобрени педагогически специалисти от ДГ"Марица" по проект "Да направим сами" - програма Еразъм + Надежда Дервенска, Джеврие Алиманова, Мариана Шилева, Петя Стоянова, Анелия Добрева, Аделина Ходжева, Камелия Иванова, Добринка Деведжиева, Мария Попова, Надежда Петкова

Квалификация - обучение на педагогическите специалисти На 17.06.2023г. в ДГ"Марица" ще се проведе обучение на тема: "Обучение чрез методики по науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)". Учебна организация - Евроклас-Консулт

Детска градина "Марица" спечели проект на тема "Да направим сами" по програма Еразъм+, утвърден под № Erasmus+ project, Key Activity 12023-1-BG01-KA122SCH-000132566

График на дейностите за 2023г. съгласно Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общински детски ясли и градини на територията на община Пловдив

Квалификация - обучение на педагогическите специалисти
Педагогическите специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма
"Проектно-базирано обучение", одобрена със Заповед РД 09-2747 от 17.07.2017г. на министъра на образованието и науката и УИН 26070007 в регистъра на МОН. Обучението е с пряка 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 05.11.2022г. до 11.11.2022г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 учебни часа ще се проведе на 5.11.2022 г. в ДГ"Д-р Едгар Бороу" - град Пловдив
Покана за членовете на обществения съвет:
Квалификация - обучение на педагогическите специалисти
Тема: "Психолого-педагогически подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми" с УИН 26070010 в ИРОПК на МОН.
Продължителност и форма на провеждане - 16 академични часа, частично присъствена форма.
Период на провеждане: 29-31.05.2022 г. като задължителната присъствена форма се провежда на 29.05.2022 г. в рамките на 8 академични часа.
Място на провеждане: ДГ"Мирослава", град Пловдив
Обучителна организация" "Тренинг плюс" ЕООД
Брой педагогически специалисти: 13
 
Уважаеми родители,
Щастлива съм да Ви съобщя ,че на 24 май 2022 г - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на официалната церемония Кметът на град Пловдив ми връчи Почетната значка на град Пловдив, а на екип на ДГ "Марица" Грамота за високи професионални постижения .Екипът на ДГ Марица е свързал професионалния си път с отговорната мисия да възпитава, да запазва национални традиции и духовност.Нашите успехи са неразривно свързани с ежедневната подкрепа от всички вас - родители!Само заедно можем да формираме общочовешки ценности и национално самочувствие в прекрасните ни деца!Светли дни на всички ни!
Надежда Дервенска, Директор ДГ "Марица"
В два поредни дни във всички групи в ДГ"Марица" ще се проведе Великденска работилница с благотворителна цел.Децата и родителите изработиха красиви картички и голямаденска украса.Бяха добавени кутии,в които родителите и екипът на ДГ"Марица" дадоха средства за резултатите на 9 -годишната Никол Томова от Пловдив.Екипът ни изказва благодарност на всички включили се!
Пожелаваме Ви светли Великденски празници!
Самостоятелна организация на обучение в детската градина:
http://cdgmarica.com/upload/Sam.organizaciq_.docx