История

ДГ „МАРИЦА” е открита през месец октомври 1964 г. под името ЦДГ „Москва”.

През годините е била център на районната школа по роден език и уроци за показ. 

Учителският екип е награждаван ежегодно с грамоти за много добри резултати в учебно-възпитателната работа.

През 1989 г. Държавният съвет на НР България награждава ДГ „Марица” с орден „КИРИЛ и МЕТОДИЙ” във връзка с 25 годишния и юбилей.

През 2014 г. във връзка с честването на 50 годишен юбилей ДГ „Марица” получава Почетния знак на град Пловдив и Плакет на район „Северен”.

От 1990 г. носи името ДГ „Марица”. През 2012 г. се открива филиал към детското заведение.

ДГ „Марица” се помещава в две отделни сгради – с 6 групи. Те са съобразени с всички санитарно-хигиенни- изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата  за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

      От 15.09.2017 година Първа и Втора група,а към момента и Трета Подготвителна група, се обучават по метода на Мария Монтесори, следвайки принципа: “Помогни ми да се справя сам.” Стаите са подредени в така наречената „Подготвена среда”, чрез която децата свободно избират от оригинални материали Nienhuis ,поръчани от Холандия.Децата, работейки, придобиват знания, опит и умения, които са нужни са по-нататъшното им развитие.

      През 09.2019г.всички четири групи в сградата на ул."Полк.Бонев"27 ще работят по метода на Мария Монтесори.