Проекти

ДГ „Марица” е работила по следните проекти:                                    

 

През 2006 г. Училищното настоятелство заедно с педагогическия екип  печели проект на тема „ЧУДЕСАТА НА ВОДАТА, ДЕЦАТА И ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ПРИРОДАТА” по кампанията „За чиста околна среда” към Министерството на околната среда и водите на стойност 2000 лв., чрез който се възстаноява открит детски басейн за игри и опити с вода.

 

През 2009 г. ДГ „Марица” е част от проект „РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТТА, ТВОРЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА ОТ ПУВ, ПОСРЕДСТВОМ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО” с партньорството на Община Пловдив, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и ПУ „П. Хилендарски" на стойност 200 000 лв.

 

През 2013 г. ДГ „Марица” е част от проект на Община Пловдив и Международен фонд Козлудуй  - Мерки за енергийна ефективност - саниране и слънчеви колектори на стойност 166 000 лв.

 

През 2014 г. ДГ „Марица” участва в проект „Студентски практики” – МОН.

През 2014 г. ДГ „Марица” участва в проект на  фондация „Америка за България” и  ПУ„П.Хилендарски”  - „По-добри учители,по-качествено образование” - 2014/2015 г.

През 2020 г. ДГ"Марица" участва в Проект за „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища и детски градини“.В сградата на бул. „Марица” 53, дворното пространство ще се покрие с ударопоглъщаща настилка.

ДГ"Марица" спечели проект на ПУДООС и през септември, 2020г. в двора на ДГ"Марица"/ул."Полк.Бонев"27/ беше построена беседка на открито, където децата ще провеждат различни експерименти и открити уроци.

ДГ"Марица"работи по проект АПСПО-раздел такси. За заплащане на такси за посещение на детската градина.

ДГ"Марица"има подписан договор с ДФ"Земеделие"-"Училищно мляко" и" Училищен плод",по който се доставят плодове,зеленчуци,мляко,млечни продукти и мед за изграждането на навици за здравословно хранене на децата по утвърден график за 2020/2021 учебна година.