Проекти

ДГ „Марица” е работила по следните проекти:                                    

 

През 2006 г. Училищното настоятелство заедно с педагогическия екип  печели проект на тема „ЧУДЕСАТА НА ВОДАТА, ДЕЦАТА И ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ПРИРОДАТА” по кампанията „За чиста околна среда” към Министерството на околната среда и водите на стойност 2000 лв., чрез който се възстаноява открит детски басейн за игри и опити с вода.

 

През 2009 г. ДГ „Марица” е част от проект „РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТТА, ТВОРЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА ОТ ПУВ, ПОСРЕДСТВОМ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО” с партньорството на Община Пловдив, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и ПУ „П. Хилендарски" на стойност 200 000 лв.

 

През 2013 г. ДГ „Марица” е част от проект на Община Пловдив и Международен фонд Козлудуй  - Мерки за енергийна ефективност - саниране и слънчеви колектори на стойност 166 000 лв.

 

През 2014 г. ДГ „Марица” участва в проект „Студентски практики” – МОН.

През 2014 г. ДГ „Марица” участва в проект на  фондация „Америка за България” и  ПУ„П.Хилендарски”  - „По-добри учители,по-качествено образование” - 2014/2015 г.

През 2020 г. ДГ"Марица" участва в Проект за „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища и детски градини“.В сградата на бул. „Марица” 53, дворното пространство ще се покрие с ударопоглъщаща настилка.

ДГ"Марица" спечели проект на ПУДООС и през септември, 2020г. в двора на ДГ"Марица"/ул."Полк.Бонев"27/ беше построена беседка на открито, където децата ще провеждат различни експерименти и открити уроци.

ДГ"Марица"работи по проект АПСПО-раздел такси. За заплащане на такси за посещение на детската градина.

ДГ"Марица"има подписан договор с ДФ"Земеделие"-"Училищно мляко" и" Училищен плод",по който се доставят плодове,зеленчуци,мляко,млечни продукти и мед за изграждането на навици за здравословно хранене на децата по утвърден график за 2020/2021 учебна година.

ПРОЕКТ ERASMUS+

ЕРАЗЪМ - 2023-2024г.

"Да си направим сами"

06.2023г.

"Да си направим сами"                                                                                                                                                                                                                

Детска градина "Марица" спечели проект на тема: "Да си направим сами" по програма Еразъм+, свързан със създаване на учебни материали от зона Реч, които са съобразени с методите на Мария Монтесори и са практически използваеми за децата. Проектът е утвърден под № Erasmus+ project, Key Activity 1  2023-1-BG01- KA122SCH-000132566

Той е насочен към придобиване на знания и умения от учителите за създаване на учебни материали от различни суровини, с които да работят децата. 

В рамките на дейността се планира участие на 10 педагогически специалисти в курс "Hands-On Activities for learners in Pre-school and School Education", който ще се проведе от 26 юни до 01 юли 2023 година във Виена, Австрия. Обучението се организира от образователния център Walora към EPSILON Marketing e U.В рамките на 6 учебни дни, обучаемите ще се запознаят с различни техники  за създаване на учебни материали от дърво, хартия, платове, пластмаса, магнити,природни материали и отпадъци. В обучението са предвидени редица работни ателиета за създаване на различни учебни материали. Три от учебните дни са ориентирани към разработване на учебни материали по Математика, Български език и литература и Природа. В рамките на обучението е предвидено участниците да се научат да описват създадените от тях продукти за бъдещо използване. В учебната програма е заложено посещение на детска градина, която работи по метода Монтесори.    

06.2023г.

Подбор на участници в структурирания курс

Подборът се извърши на два етапа: попълване на анкетна карта и събеседване с кандидатите.Комисията за подбор на участниците включваше Миряна Джебян, председател на Обществения съвет на ДГ"Марица", Надежда Дервенска - директор, Мариана Шилева - старши учител.Като се взеха под внимание резултатите от анкетата и проведеното събеседване, комисията определи следните учители за участие в курса: Надежда Дервенска, Джеврие Алиманова, Мариана Шилева, Петя Стоянова, Анелия Добрева, Аделина Ходжева, Камелия Иванова, Добринка Деведжиева, Мария Попова, Надежда Петкова. За резерви се определят: Маргарита Бодурова, Моника Цекова.

Участие в структуриран курс

07.2023г.

Детска градина "Марица" стартира изпълнението на проект "Да си направим сами" по програма Еразъм+, утвърдена под № Erasmus+project, Key Activity 1 2023-1-BG01-KA122SCH-000132566. Десет педагогически специалисти посетиха гр.Виена, Австрия за периода 25.06-02.07.2023г.,където участваха в структуриран курс "Практически дейности за ученици в детската градина и училище"("Hands-On Activities for learners in Pre-school and School Education"), организиран от образователния център Walora към EPSILON Marketing e U.В. Акцент в обучението е нови техники за създаване на учебни материали в детската градина и придобиване на умения за подготовка на дидактически материали за деца от 3 до 7 годишна възраст.

     

                                    

Резултати от проектните дейности

03.2024г.

В ДГ"Марица" беше направено вътрешно обучение и се взе решение кои учебни материали от зона Реч ще бъдат изработени от педагогическите специалисти, съобразени с методите на М. Монтесори.

05.2024г.

През месеците април и май,2024г. бяха изработени 24 учебни материали от зона Реч, по нашия проект "Да си направим сами", по програма Еразъм +

Направихме анкета за участие в събитие, покана и презентация, за споделяне на нашата работа.

27.05.2024г.

В ДГ "Марица" се състоя презентация по проект Еразъм+ "Да си направим сами", КД-1, 2023-1-BG01-KA122SCH-000132566, на която присъстваха отдел "Образование"- Община Пловдив и директори и учители от детски градини.Презентирани бяха 24 монтесори упражнения, изработени и представени от екипа на ДГ "Марица", които ще бъдат качени в нашия сайт и ще бъдат достъпни за свободно сваляне и ползване от всички, които проявяват интерес.
      
 

Нашият сборник с описание на всички упражнения по български език, зона Реч, съобразени с метода на М.Монтесори, ще откриете тук:

https://drive.google.com/file/d/1fYT5IDxVxB2oQqFv3FM0J3qChPWJJePA/view?usp=drive_link